Villkor för Club Eriks lojalitetsbonus (gäller fr o m 2017-01-01)

Allmänt om Club Eriks lojalitetsbonus

Dessa villkor gäller för Club Eriks lojalitetsbonus, ett kostnadsfritt lojalitetsprogram som gäller för inköp gjorda hos Club Eriks AB, organisationsnummer 556790-2340.

Som Club Eriks-kund får du bonus på alla de färdigpaketerade Club Eriks-upplevelser som du köper av oss. Därmed är individuella kryssningar, flygbiljetter, hotell, transfers, försäkringar, avbeställningsskydd och utflykter som bokas individuellt via Club Eriks inte bonusgrundande.

I det fall en färdigpaketerad Club Eriks-upplevelse förmedlas och köps via annan resebyrå utgår ingen bonus.

Godkännande av kundvillkoren

Kundvillkoren godkänns genom att du genomför ditt första bonusinköp.

Vem blir bonuskund hos Club Eriks?

För att bli Club Eriks lojalitesbonuskund måste du ha fyllt 18 år. Bonuspoängen tillfaller den kund som faktureras genom att uppge personnummer, mobilnummer och e-postadress till Club Eriks. Detta kan göras genom bokning via web, telefon eller via ett personligt besök i vår butik på Saltmätargatan 8 i centrala Stockholm. Har du inte svenskt personnummer, vänligen uppmärksamma oss på detta.

Observera att du själv behöver informera oss om ev. adressändring, ny e-postadress, telefonnummer et.c.

Bonusvillkor

För köp som görs hos Club Eriks utgår för närvarande 2% bonus på köpbeloppet. Beloppet som är bonusgrundande framgår av fakturorna för gjorda inköp. Ev. krediteringar, återbetalningar, bonus eller rabatter berättigar inte till bonus.

Bonusbeviset översänds för närvarande ca en månad efter hemkomst från resa och i form av en Club Eriks bonuscheck. Bonuschecken är för närvarande giltig i 24 månader från utställandet. För att tillgodogöra sig bonusbeloppet ska en ny resa bokas inom 24 månader från checkens utställande. Bonusbeloppet kan användas som dellikvid i samband slutbetalningen av en ny resa. Bonusbeloppet kan inte utbytas till kontanter men kan överlåtas till annan resenär. Club Eriks förbehåller sig rätten att ändra villkoren. Aktuella villkor finns på www.cluberiks.se .

Behandling av personuppgifter och köpinformation

De personuppgifter som finns om dig kommer att hanteras i enlighet med Personuppgiftslagens (PUL) krav och kommer inte att överlämnas till annan part, utan endast till företag som för Club Eriks räkning utför nödvändig behandling som t ex framtagning och produktion av marknadsföringskommunikation, analys, tryck och distribution. När du lämnar dina personuppgifter till Club Eriks ger du ditt medgivande till oss att registrera och lagra köp samt disponera över den samlade köpinformationen samt behandla de angivna uppgifterna för ovan ändamål. Du har rätt att få ut samtlig information som finns lagrad om dig, begäran skall vara skriftlig och skickas till Club Eriks (se kontaktuppgifter nedan). Om det förekommer felaktigheter enligt Personuppgiftslagen kan du begära rättelse. Samtycke till behandling av personuppgifter I och med att du anslutit dig till Club Eriks Bonuskundsprogram har du även samtyckt till de villkor vi har för hur vi får behandla dina uppgifter enligt beskrivningen i föregående punkt. Du har när som helst rätt att avsluta ditt medlemskap och därmed återkalla ditt samtycke.

Avtalstid och villkorsändringar gäller tillsvidare. De vid var tid gällande villkoren finns tillgängliga på www.cluberiks.se. I de fall Club Eriks ändrar kundvillkoren så har du som kund rätt att avsluta ditt medlemskap innan ändringen träder i kraft. Genom att inte avsluta medlemskapet så har du som kund indirekt gett ditt medgivande till de nya kundvillkoren.

Kontakt

Har du frågor om Club Eriks bonuskundsprogram, kontakta oss på telefon 08-20 55 00 (mån-fre kl. 09.00 – 17.00), info@cluberiks.se eller besök oss i butiken på Saltmätargatan 8 i Stockholm.