Integritetsinformation & sekretesspolicy för Club Eriks AB

Målet med vår policy är att skydda din sekretess och personliga integritet och på samma gång se till att vi har tillräckligt med information för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

1. INLEDNING

Denna integritetsinformation gäller för den behandling av personuppgifter som genomförs av Club Eriks AB när du reser med oss, använder våra tjänster, besöker våra webbplatser eller kommunicerar med oss på annat sätt.

Det är viktigt för oss att endast använda dina uppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och dina förväntningar, samt att vara transparenta med dig avseende vårt sätt att använda dina uppgifter.

Denna integritetsinformation kommer att förklara vilka uppgifter vi samlar in, varför de samlas in, hur de insamlade uppgifterna används samt dina alternativ och rättigheter avseende insamlingen av dina personuppgifter.

2. VILKA UPPGIFTER VI KAN SAMLA IN

I samband med våra olika sätt att kommunicera med dig och de olika tjänster vi tillhandahåller kan vi samla in följande uppgiftskategorier:

C1: Kontaktuppgifter, inklusive namn, adress, passnummer, telefonnummer och e-postadress.

C2: Identitetsuppgifter, inklusive kön, födelsedatum och nationalitet.

C3: Passuppgifter.

C4: Uppgifter om närmaste anhörig.

C5: Transaktionsuppgifter, inklusive kredit-/betalkortsnummer, betalningsmetod och köphistorik.

C6: Boknings- och aktivitetsuppgifter, inklusive uppgifter relaterade till dina bokade resor och kryssningar, flygbokningar, arrangerad buss- och tågtransport, hotellbokningar, resplan, medresenärer, aktiviteter som du har deltagit i under resor med oss osv.

C7: Uppgifter om kommunikation mellan dig och oss, email, online-chattar, kommentarer och omdömen som samlas in via undersökningar eller läggs upp på våra kanaler och på sociala medieplattformar.

C8: Digitala uppgifter som samlas in när du använder våra webbplatser, tillämpningsprogram eller andra digitala plattformar, inklusive IP-adresser, webbläsardata, trafikdata, bokningshistorik, användning av sociala medier samt användningsmönster. Om du prenumererar på våra nyhetsbrev kan vi samla in uppgifter om vilka nyhetsbrev du öppnar, var du befinner dig när du öppnar dem och om du använder några länkar som är inlagda i nyhetsbreven.

C9: Hälsouppgifter, inklusive uppgifter som är relaterade till allergier, funktionsnedsättningar och sjukdomar.

C10: Videofilmer

C11: Chattkonversation

3. VAR VI SAMLAR IN DINA UPPGIFTER

Du har själv lämnat de flesta av de uppgifter vi har om dig. Vi kan dessutom få uppgifter i kategorierna C1, C2, C6 och C7 från våra samarbetspartner, t.ex. flygbolag, hotell, aktivitetsleverantörer, transportleverantörer, anknutna företag, filialkontor och ombud, om de har tillgång till sådana uppgifter om dig. Vi samlar in C8-uppgifter från våra webbplatser, tillämpningsprogram och liknande digitala plattformar.

4. VARFÖR VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER

Vi behandlar dina uppgifter för följande ändamål:

• Bokning
Beskrivning: Vi använder uppgifter i kategorierna C1, C2, C3, C4, C5, C6 och C7 för att arrangera, behandla och bekräfta bokningar åt dig. Vi samlar in ditt passnummer på grund av vår skyldighet att lämna ut sådana uppgifter till rederier och flygbolag. Vi behöver dessutom samla in dina C9-uppgifter för att se till vi tar hänsyn till eventuella allergier, funktionsnedsättningar och sjukdomar under din resa med oss.

Juridisk grund: Sådana uppgifter behandlas för att uppfylla avtalet med dig (bokningen av resan med Club Eriks). Vi samlar endast in uppgifter i kategorierna C9 och C10 med ditt medgivande. Observera att vi av säkerhetsskäl eventuellt inte kan boka dina valda resor om du inte vill ge oss dina C9-uppgifter.

Avslöjande: När vi arrangerar din resa kan det bli nödvändigt för oss att avslöja dina uppgifter för våra anknutna företag, filialer, ombud och samarbetspartner.

• Underlätta resan
Beskrivning: Vi använder uppgifter i kategorierna C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C9 för att underlätta din resa. Detta omfattar att förse dig med de tjänster och produkter du behöver eller ber om. Vi kan behandla uppgifter i kategorierna C9 för att se till att eventuella kostbehov, allergier, sjukdomar eller funktionsnedsättningar beaktas under resan och om du behöver hjälp från vår vårdpersonal ombord.

Juridisk grund: Vi använder sådana uppgifter för att uppfylla vårt avtal med dig (underlätta din resa). Vi kommer endast att behandla uppgifter i kategorierna C9 och C10 om du har lämnat ditt medgivande.

Avslöjande: Vi kan avslöja dina uppgifter för våra samarbetspartner i Sverige eller i de länder vi besöker om det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig.

• Explorer-expeditioner
Beskrivning: Om du väljer att boka en Explorer-expedition använder vi C3-uppgifter i tillägg till de uppgifter som behandlas för bokningsändamål.

Juridisk grund: Vi samlar endast in ditt medicinska intyg (C9-uppgifter) om du har lämnat ditt medgivande. Observera att vi av säkerhetsskäl eventuellt inte kan boka dina valda expeditioner om du inte vill ge oss sådana uppgifter. Vi samlar in dina C3-uppgifter eftersom hamnmyndigheter och ISPS-reglerna kräver otvetydig identifiering av passagerarna för att ge inresetillstånd i hamnarna.

Avslöjande: Det kan bli nödvändigt för oss att avslöja sådana uppgifter för samarbetspartner som en förutsättning för de länder som du besöker.

• Lojalitetsbonus
Beskrivning: Vi använder uppgifter i kategorierna C1, C2, C5, för att kunna administrera ditt medlemskap och för att kunna hantera din lojalitetsbonus.

Juridisk grund: Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande gällande avtalet om lojalitetsbonus.

• Aktiviteter
Beskrivning: Om du väljer att delta i aktiviteter använder vi uppgifter i kategorierna C1, C5 och C9 för att göra bokningar å dina vägnar.

Juridisk grund: Sådana uppgifter behandlas för att uppfylla ett avtal (bokning av aktiviteten) med dig. C9-uppgifter kommer endast att samlas in om du har lämnat ditt medgivande. Observera att vi av säkerhetsskäl eventuellt inte kan boka dina valda aktiviteter om du inte vill ge oss dina C9-uppgifter.

Avslöjande: Det kan bli nödvändigt för oss att avslöja sådana uppgifter för samarbetspartner som en förutsättning för ditt deltagande.

• Kommunikation
Beskrivning: Vi använder uppgifter i kategorierna C1 och C7 för att förse dig med relevant information i samband med dina resor och expeditioner. Detta omfattar information om avgångstider, inställda bokningar och incheckningstider på hotell osv. Vi kan lämna sådan information med elektroniska eller andra metoder.

Juridisk grund: Vi använder sådana uppgifter för att tillhandahålla viktig information om din resa så som nödvändigt för att uppfylla vårt avtal med dig (för att arrangera din resa). Vi använder dessutom sådana uppgifter för att förse dig med annan information som behövs för att uppfylla våra legitima intressen, inklusive för att säkerställa att dina resor är så bekväma och problemfria som möjligt.

Avslöjande: Vi kan avslöja uppgifter i kategorierna C1 och C7 för våra samarbetspartner, eftersom de kan behöva dem för att kunna kommunicera med dig och tillhandahålla support och hjälp.

• Direkt marknadsföring
Beskrivning: Vi använder uppgifter i kategorierna C1, C2, C7 och C8 för att förse dig med nyhetsbrev och erbjudanden från oss och våra samarbetspartner.

Juridisk grund: Så länge du har en befintlig kundrelation med oss baseras vår användning av sådana uppgifter för att marknadsföra våra tjänster på vårt legitima intresse att förse dig med relevant information och erbjudanden. Du kan avstå från att ta emot sådan information och erbjudanden när som helst. Om du inte har en befintlig kundrelation med oss kommer vi endast att använda dina uppgifter för att skicka ut marknadsföringsmaterial till dig om du har lämnat ditt medgivande. Vi kommer endast att avslöja dina uppgifter för samarbetspartner marknadsföringsändamål om du har lämnat ditt medgivande.

Avslöjande: Vi kan avslöja dina uppgifter för samarbetspartner för att ge sådana partner möjlighet att skicka ut information till dig om du har lämnat ditt medgivande.

• Profilering
Beskrivning: Vi kan sammanställa uppgifter i kategorierna C1, C2, C6 och C8 för att genomföra profilering. Profilering är en automatisk behandling av personuppgifter, där dina personuppgifter används för att utvärdera, analysera och förutsäga dina önskemål, intressen och beteendemönster (profiler). Vi använder dessa uppgifter för att förse dig med anpassad information om aktiviteter och erbjudanden som du eventuellt uppskattar.

Juridisk grund: Vi genomför profilering för att uppfylla ett legitimt intresse som består av att anpassa våra tjänster till förmån för dig. Du kan protestera mot vår användning av dina personuppgifter när som helst.

Avslöjande: Vi kommer inte att avslöja de profiler vi har genererat baserat på dina uppgifter för några andra tredje parter än våra anknutna företag och filialkontor.

• Statistik och analys
Vi använder anonymiserade data för att generera statistik och analyser.

• Chattfunktion
C11 – Vi använder Intercom som chattverktyg på vår webbplats. Du behöver inte lämna personuppgifter när du använder vår chattfunktion men du kan frivilligt fylla i din e-postadress om du vill att vi ska svara på dina frågor senare om vi exempelvis inte finns tillgängliga. Information om IP-adress ligger som längst kvar i nio månader. Informationen i ditt chattfönster sparas för att du ska kunna fortsätta konversationen även efter att din webbläsare stängs.

5. HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA UPPGIFTER

Vi kommer endast att lagra dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen av uppgifterna.

Vi kommer att lagra dina uppgifter i kategorierna C1, C2, C3, C4, C6, C7, C9 och C10 från den tidpunkt då du gjorde en bokning fram tills du har avslutat resan. Vi kan lagra dina uppgifter längre om du vill att vi ska bevara dem för nästa resa och har lämnat ditt medgivande till detta.

Vi kommer att lagra C5-uppgifter så som nödvändigt enligt tillämplig lag som exempelvis lagar om bokföring. Om du har lämnat ditt medgivande till att ta emot information och marknadsföringsmaterial kommer vi att lagra dina uppgifter i kategorierna C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 och C10 under så länge du vill fortsätta att ta emot bonus, information och marknadsföringsmaterial.

Vi kan också lagra dina uppgifter i kategorierna C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 och C10 under en period på tre år efter att din resa har avslutats om vi anser att detta är nödvändigt för att hantera eventuella klagomål eller anspråk.

6. INTERNATIONELL DATAÖVERFÖRING

Club Eriks tillhandahåller tjänster över hela världen och har samarbetspartner som är etablerade utanför EES. Som vi kan överföra data till så som beskrivs i avsnitt 4 ovan.

Vi kommer att säkerställa att dina uppgifter skyddas tillräckligt av de mottagande parterna i sådana länder. Tillräckligt skydd kan vanligtvis bestå av att ålägga den mottagande parten avtalsskyldigheter att säkerställa att den upprätthåller integriteten och datasäkerheten på samma nivå som den nivå vi har. Du kan be om ytterligare information eller en kopia av de skyddsåtgärder vi använder för att säkerställa laglig överföring av dina uppgifter.

7. HUR DU KAN FÅ ÅTKOMST TILL, RÄTTA ELLER RADERA DINA UPPGIFTER OCH LÄMNA IN KLAGOMÅL

Du kan kontakta oss när som helst om du vill få åtkomst till eller rätta dina uppgifter. Du kan dessutom begära en kopia av de uppgifter som vi har samlat in från dig.

Du kan be oss att radera uppgifter som vi har samlat in från dig. Vi måste dock behålla uppgifter så som nödvändigt för att uppfylla vårt avtal med dig och så som nödvändigt för att efterleva lagen eller förfrågningar från myndigheter.

Om du anser att vår användning av dina uppgifter är olämplig kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Innan du lämnar in ett sådant klagomål ber vi dock att du kontaktar oss, eftersom vi kanske kan hjälpa dig med svar och korrigera eventuella missförstånd.

8. COOKIES

Vi använder cookies på Club Eriks webbplats för att se till att webbplatsen fungerar, analysera webbplatstrafiken och se vilka delar av webbplatsen du har besökt. Läs vår cookiepolicy om du behöver mer information.

9. ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSINFORMATION

Vi kan uppdatera denna integritetsinformation från tid till annan. Om lämpligt kommer vi att underrätta dig om sådana ändringar. I annat fall kommer de att publiceras på vår hemsida. Eventuella ändringar kommer endast att träda i kraft efter att de har informerats/publicerats.

10. KONTAKTINFORMATION

Om du vill kontakta oss kan du skicka ett e-postmeddelande till info@cluberiks.se eller ett brev till Club Eriks AB, Box 45 405, 104 31 Stockholm, Sverige.